Muutoksia v. 2017 lääkekorvauksiin ja resepteihin

Vuodenvaihde tuo muutoksia lääkekorvauksiin ja reseptiasiointiin apteekissa.

1. Nämä muuttuvat

• Paperiresepti jää historiaan

Jatkossa kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti. Lääkäri voi antaa lääkemääräyksen kirjallisesti tai puhelimitse vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi teknisen häiriön takia. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä. Vuoden 2016 aikana määrätyt paperi- ja puhelinlääkemääräykset toimitetaan apteekeissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.

• Lääkemääräysten voimassaolo pitenee

Lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen. Aikaisemmin resepti oli voimassa vuoden. Tavoitteena on vapauttaa lääkärien työaikaa reseptien uusimisesta ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Joillain lääkkeillä lääkemääräyksen voimassaoloaika säilyy kuitenkin vuoden mittaisena. Niitä ovat muun muassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, joita ovat esimerkiksi punaisella kolmiolla merkityt lääkkeet.

• Korvattavien lääkkeiden toimitusväliä seurataan tarkemmin

Korvattavien lääkevalmisteiden toimitusvälejä seurataan aiempaa tarkemmin. Tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja lääkehävikkiä. Myös peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Aiemmin käytäntö on koskenut erityis- ja lisäkorvattuja lääkkeitä.

• Kalliita lääkkeitä vain kuukauden tarve kerrallaan

Yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden
tarvetta vastaavan määrän. Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä voi edelleen hankkia lääkkeensä korvattuina  kolmen kuukauden välein.

• Diabeteksen lääkehoidon korvauksiin muutoksia

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan. Sen jälkeen Kela korvaa muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinien hinnasta 65 % eli korvattavuus on samalla tasolla esimerkiksi verenpainelääkkeiden kanssa. Insuliinihoito säilyy yhä 100 %:n erityiskorvausluokassa.

• Työtapaturmaan ja ammattitautiin määrättyjen lääkkeiden korvauskäytäntö muuttuu

Vuoden alussa voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi työtapaturmassa vahingoittunut tai ammattitautiin  sairastunut maksaa näissä tapauksissa hoitoon määrätyt lääkkeensä itse ja hakee niistä korvauksia vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa. Vuodenvaihteen jälkeen apteekki ei enää voi antaa näitä lääkkeitä maksutta, ellei asiakkaalla ole maksusitoumusta vakuutusyhtiöstä. Kysy maksusitoumuksesta asiaa
hoitavalta vakuutusyhtiöltä.


2. Nämä eivät muutu

Alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien korvausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) ja ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa/ lääke) eivät muutu. Vuosiomavastuu eli lääkekatto laskee hieman vuonna 2017, jolloin se on 605,13 euroa. Asiakkaan itse maksama osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus  lisäkorvaukseen. Silloin hän maksaa ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 euroa/lääke.